Cellenergi/CR3000

CR3000 – En fotospektronisk labratorieutrustning

Med hjälp av CR3000 har du möjlighet att mäta dina fria radikaler ( FORT) och din antioxidantkapacitet (FORD) i ditt blod. Båda analysernas mätmetoder är vetenskapligt väldokumenterade och görs via ett kapillärstick i fingret.
Förhållandet mellan dessa två värden är viktigt. Obalans mellan dessa värden ger oxidativ stress. Vanliga orsaker till oxidativ stress:

 • Dåligt näringsintag
 • Inflammationer
 • Läkemedel
 • Kraftig övervikt
 • Mycket stress och lite sömn
 • För hård träning i relation till vilan

En analys av oxidativ stress, FORT+FORD, ger möjlighet till bättre rekommendationer gällande levnadsvanor och individuella intag av antioxidanter. Sänkt oxidativ stress kan:

 • Göra dig mindre trött och mer aktiv
 • Förebygga besvär och sjukdomar
 • Bidra till långsiktigt god hälsa
 • Komplettera medicinska behandlingar

Vi har valt att kalla dessa analyser för mätning av cellenergi. Att utvinna energi till dina celler gå via en så kallad ATP-syntes. Se mer här

FORT

Sannolikt är denna analys det bästa sättet att mäta oxidativ stress. Här mäts härskningsämnen i form av peroxider. De är relativt sett långlivade restprodukter som bildas i kroppens vävnader i samband med cellskadande fria radikalreaktioner. Peroxider fördelas jämt i blodet och kan mätas i så kallade FORT-analysen.
Fria radikaler bildas så fort vi omsätter syre och det gör vi så länge vi lever.
Uppföljning vid ett för lågt eller för högt FORT värde mycket viktigt.
Ett för högt värde kan orsakas av rökning, sjukdom, alkohol, ”skräpmat”, hård fysisk träning och psykisk stress. Om du har ett för högt värde så riskerar de naturliga processerna att motverkas och mikroorganismer som bakterier och svamp kan då föröka sig lättare.
Värdet kan också bli för lågt och ses i situationer när kroppen är mycket trött.

FORD

Denna analys mäter i blod din kropps antioxidantkapacitet. Antoxidantkapaciteten tar hand om överskottet av fria radikaler. Den möjliggör för kroppen att rädda sina celler från negativ påverkan av fria radikaler.
Kända antioxidanter är bland annat selen, C och E-vitamin. Det finns bioaktiva ämnen i mat som fungerar som antioxidanter och de finns i nötter, frön, bär, lök, apelsin, olika kålsorter, grönt te med flera.

Idrott

Analyserna FORD och FORT kan hjälpa alla som tränar/motionerar att undvika överträning och att få balans mellan träning och vila och att få bra intag av samverkande antioxidanter. Detta ger förbättrad hälsa och prestation.
Hitta din personliga kod i förhållanden mellan:

 • Fysisk träning
 • Vila/återhämtning
 • Mentala förberedelser
 • Kost och näring
 • Arbete/Utbildning

Behåll din hälsa och prestera!

Analys Cellenergi – Paket

I detta paket av analyser ingår även rekommendationer gällande livsstilsförändringar:

 • FORD
 • FORT
 • Frekvens mineraler/vitaminer
 • Torrblod
 • Levande blod

För aktuella priser – se prislista!