Arteriografiundersökning

Ligger du i riskzonen för hjärtinfarkt eller stroke?

Arteriografen (liknar en vanlig blodtrycksmätning) undersöker din risk att drabbas av en hjärtinfarkt eller stroke. Arteriografen är en evidensbaserad screeningutrustning som mäter artärstelhet och andra parametrar som påverkar hjärt-kärl risk.

Ett stort problem idag är att många som drabbas av hjärtinfarkt och stroke har normala analysvärden. De har oftast normala värden på blodtryck, blodfetter och vilo-EKG m.m. Den cirkulatoriska katastrofen kommer utan förvarning. Med Arteriografen kan man nu för första gången ha god chans att hitta dessa patienter innan de drabbas.

Man kan även se hur effektivt din behandling/medicin fungerar. Åtgärder kan vara kost, livsstilsråd, kosttillskott m.m. Hänvisning till läkare vid behov.

Bakgrund
Undersökningsmetoden räknas som ”Golden standard”, vilken innebär att den har högsta graden av vetenskaplig tyngd. Metoden används inom forskningen, både i Sverige och utomlands.

Ateroskleros är en omfattande sjukdom som orsakar mer än hälften av tidiga dödsfall i Europa. Därför är förebyggande av största vikt: ju tidigare sjukdomen upptäcks desto större chans har patienten att överleva.

Ateroskleros som upptäcks på ett tidigt stadium kan följas av en effektiv terapi för att stävja sjukdomen.
Arteriografen är en ny medicinsk uppfinning som mäter artärstelhet på ett enkelt, snabbt och bekvämt sätt. Artärstelhet har i vetenskapliga studier visat sig vara en mer pålitlig parameter vid bedömning av hjärt-och kärlrisk än högt blodtryck.

Artärstelhet definieras av två oberoende parametrar:
• Augmentations Index (AIx) ger information om artärernas stressnivå (endotelfunktion): om artärerna är kontraherade (stress) eller i ett normalt (öppet) tillstånd. AIx visar det perifera motståndet.

• Pulsvågshastighet (PWV) ger information om aortans elasticitet. Ju högre pulsvågshastighet desto högre artärstelhet i aortan (atheroskleros). Vaskulär stelhet föregår atheroskleros och är en riskfaktor vid ateroskleros. Studier visar klart att PWV och AIx är associerade med atheroskleros.
Davies, J.l., Struthers,A.D.: J. Hypertens 21: 463-472, 2003

Mätningen görs med en överarmsmanschett (såsom vid en vanlig blodtrycksmätning). Den är säker, smärtfri och orsakar inte patienten någon skada. Utrustningen förser klinikern med en mätningsrapport kallat arteriogram som visar artärernas generella kondition. Arteriogrammet visar om endotelfunktionen (AIx, perifera motståndet i artärerna) och aortans pulsvågshastighet (aortans elasticitet, stelhet) är enligt nedanstående.

Referensvärden
Status AIx och PWV:
OPTIMALT: Under -30% Under 7 m/s
NORMALT: Mellan -30% och -10% Mellan 7 m/s och 9,7 m/s
FÖRHÖJT: Mellan -10% och +10% Mellan 9,7m/s och 12 m/s
PATOLOGISKT: Över +10% Över 12 m/s
Gränsnivåerna är definierade efter relevant medicinsk litteratur om artärstelhet samt klinisk efarenhet.

Noninvasiv mätning av centralt blodtryck
Mätning av centralt blodtryck har ökat i betydelse. Strong Heart Study och andra publicerade kliniska studier har visat att förhöjt centralt blodtryck, även hos patienter med normalt brachialt blodtryck, är associerat med en ökad risk för hjärtattack, stroke och njursjukdom. CAFE-studien visade att lågt centralt tryck var associerat med lägre risk för hjärt-kärlsjukdom. Centralt blodtryck kan inte bestämmas genom traditionell brachial blodtrycksmätning.

Hur metodiken fungerar
Arteriografen använder den senaste medicinska forskningen som överraskande visat att signaler kan detekteras från överarmsmanschetten även om den är 35-40 mmHg över det systoliska blodtrycket (trots en helt stängd brachialartär). Trots att dessa signaler är väldigt svaga kan de detekteras med denna nya patenterade teknologi. Det har påvisats att man kan få värdefull information om den centrala hemodynamiken.
Mätningen baseras på följande fakta: under hjärtats systolefas genereras en pulsvåg ut till armen (inte genom själva blodströmmen utan genom en tryckvåg som också fortplantas i kärlväggen) där en första pulsvåg mäts. Samtidigt genereras även en pulsvåg ner mot aortans bifurkation, där den studsar tillbaka uppåt uppför aortan och ut i armen där den skapar en sk. reflekterad sekundär systolisk våg. Tiden mellan första och andra pulsvågens topp (RT) påvisar graden av stelhet i aortan.

Skillnaden i amplitud mellan första och andra pulsvågen, (Augmentationsindex, Aix) är beroende av de perifera artärernas motstånd (endotelfunktion) och ger information om aortans stelhet, vaskulära tonus och atheroskleros. Baserat på ovanstående data kan pulsvågshastigheten räknas ut om vi mäter avståndet mellan jugulum och symfysen. Aortaklaffens stängning kan identifieras på den systoliska pulsvågen +35 mmHg och som resultat kan ED (Ejection Duration) räknas ut. Genom att använda ED kan SAI (Systoliskt Areaindex) och DIA (Diastoliskt Area Index) kalkyleras utifrån pulsvågen vid diastole. SAI och DAI är i nära relaterade till kranskärlens genomblödning som framförallt erhålls i diastole.

HUR GÅR UNDERSÖKNINGEN TILL?

Förberedelser inför besöket:
– Ät, rök eller snusa inte 3 timmar före mätningen
– Drick inte kaffe eller alkohol inom 10 timmar före mätningen
– Ta din medicin som vanligt
– Kom i tid, du bör vila 15 minuter före mätningen

Själva mätningen:
En arteriografundersökning tar cirka 90 minuter.
1. Vi går igenom en hälsojournal gällande din hälsostatus, mediciner mm. Fylls i innan besök.
2. Du får vila cirka 10 minuter och vi mäter några kroppsmått som datorprogrammet behöver för sin beräkning.
3. En manschett liknande blodtryckmanschett sätts på.
4. Mätningen startar och manschetten blåses upp och arbetar för att samla in mätvärden som beräknas av ett dataprogram. Detta upprepas 3 gånger.
5. Vi går igenom dina mätvärden och föreslår lämpliga åtgärder eller behandlingsprogram om så behövs. Antingen för att bevara din goda status eller för att förbättra en sämre status.

Läs mer om arteriografi.
Artikel från tidningen Land (PDF)»
Improvement of Arterial Stifness(PDF)»

1 trackback/pingback

  1. Arteriografiundersökning : 7999 - Alternativguiden

Kommentarer är stängda.